Den Haag, 13 oktober 2015
Ondertekening van Intentieverklaring: Akkoord Gezonde voeding op scholen.
Foto: Paul Rosenmöller met alle ondertekenaars
Loactie: BLOOM – House of Health