Op dinsdag 13 oktober jl. hebben ruim 20 bedrijven uit de catering- en vendingautomatenbranche, waaronder Catermaat, de intentieverklaring van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2016-2020 getekend. Daarmee verbinden we ons aan het doel om tijdens de periode van 2016 tot 2020 samen een gezonder aanbod voeding en dranken in 40% van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te realiseren.

Gezondere keuze en aantrekkelijkere uitstraling
Het nieuwe Akkoord streeft naar een gezondere keuze op school en tegelijkertijd naar een aantrekkelijkere uitstraling. Ondertekenaars voldoen voor de scholen die zij bedienen minimaal aan het niveau ‘Zilver’ volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De kantine biedt groente en fruit aan en de aankleding van de kantine moet leerlingen verleiden tot betere keuzes. De stand van zaken en de voortgang op de scholen die door de ondertekenaars bediend worden, worden elk jaar tijdens een audit gemonitord.

Beheer Akkoord bij Jongeren op Gezond Gewicht
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) faciliteert en beheert het Akkoord. Marjon Bachra, directeur JOGG: “Jongeren zijn veel op school. Een gezonde keuze kan veel invloed op hun leefstijl hebben. Met dit akkoord nemen cateraars, automatenleveranciers, producenten en andere toeleveranciers de verantwoordelijkheid voor gezondere voeding op scholen.” Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2016-2020 is een aangescherpt vervolg op het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen. Dit loopt tot 31 december a.s.

Verankeren van de gezonde keuze in schoolbeleid
De ondertekenaars van de intentieverklaring Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2016-2020 onderstrepen het belang van het structureel aantrekkelijk maken van de gezonde keuze. Ook Catermaat zet in op verantwoord en gezond. “Als automaten- en schoolcateraar voeden wij dagelijks energie. Fysiek met gezonde tussendoortjes, drankjes, broodjes, wraps, salades, zuivel en fruit. En mentaal door samen met scholen en leerlingen enthousiast aan een Gezonde Schoolkantine te werken,” aldus Wilma de Reus van Catermaat.

(Fotograaf: Hilbert Krane)